MARPOL

« Back to Glossary Index

MARPOL (Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme), deniz çevresinin korunması amacıyla uluslararası düzeyde kabul edilmiş bir sözleşmedir. MARPOL, gemilerin deniz ve limanlarda çevresel kirliliği önlemesini sağlamak için tasarlanmıştır. Ana hedefleri, gemilerden kaynaklanan petrol, kimyasal maddeler, deniz atıkları, hava kirliliği ve balıkçılıkta kullanılan plastikler gibi kirleticilerin deniz çevresine salınımını azaltmaktır.

MARPOL, altı ayrı ekten oluşur, her biri belirli türde kirleticileri ele alır:

Ek I Petrol Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesine İlişkin Yönetmelik

2 Ekim 1983’te yürürlüğe girmiştir. Petrol taşıyan gemiler için kirlilik önleme standartları belirler.

Ek II Dökme Halde Zararlı Sıvı Maddelerle Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği

2 Ekim 1983’te yürürlüğe girmiştir, hükümleri 6 Nisan 1987’den itibaren yürürlüğe girmiştir. Zararlı sıvı maddelerin deniz taşımacılığı için kurallar ve standartlar içerir.

Ek III Deniz Yoluyla Paketlenmiş Şekilde Taşınan Zararlı Maddelerin Yol Açtığı Kirliliğin Önlenmesi

1 Temmuz 1992 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gemilerden kaynaklanan atıkların denize boşaltılması ve yönetimi için kurallar belirler.

Ek IV Gemilerden Kaynaklanan Atık Su Kaynaklı Kirliliğin Önlenmesi

27 Eylül 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Denizlerde kanalizasyon kirliliğini kontrol etmek için gereklilikler içerir;

Ek V Gemilerden Kaynaklanan Çöplerin Neden Olduğu Kirliliğin Önlenmesi

31 Aralık 1988’de yürürlüğe girmiştir. Farklı çöp türleriyle ilgilenir ve karadan uzaklıkları ve bunların nasıl bertaraf edilebileceğini belirtir; Ek’in en önemli özelliği, her türlü plastiğin denize atılmasının tamamen yasaklanmış olmasıdır.

Ek VI Gemilerden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Önlenmesi

19 Mayıs 2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Gemi egzozlarından kaynaklanan kükürt oksit ve nitrojen oksit emisyonlarına sınırlar koyar ve ozon tabakasını incelten maddelerin kasıtlı emisyonlarını yasaklar; belirlenen emisyon kontrol alanları SOx, NOx ve partikül madde için daha katı standartlar belirlemektedir.

« Sözlük Dizinine Dön
Güven

Güven

Aframax, Suezmax ham petrol ve kimyasal tankerlerde 2. Zabit olarak görev yaptı. Personel müdür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra DPA Yardımcısı / HSEQ Officer olarak görev yaptı.

Related Posts

Next Post

Önerilen