İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

LTI

Lost Time Injury (LTI), bir çalışanın iş yerinde sürdürdüğü ve üretken çalışma süresinin kaybıyla sonuçlanan bir yaralanmadır.

Bir yaralanma, aşağıdaki durumlarda LTI olarak kabul edilir:

  • Düzenli iş görevlerini yerine getiremiyorsa
  • İyileşme için zaman ayırıyorsa
  • İyileşirken değiştirilmiş iş görevleri atanıyorsa

Kayıp zamanlı yaralanma, aynı zamanda kayıp zamanlı bir olay veya kayıp zamanlı bir dava olarak da bilinir.

LTI Verilerinin Önemi

LTI’leri izlemek, güvenlik departmanlarına ve işverenlere, kuruluşun emniyet programının etkililiğinin temel bir göstergesini sağlar. Lost Time Injury, bir şirketin emniyet performansının ve bu yaralanmaların işgücünün üretkenliği üzerindeki etkilerinin temel bir temsili olarak hizmet edebilir.

Ayrıca LTI’ler, Lost Time Injury sıklık oranı (LTIFR) ve lost time injury incidence rate (LTIIR) gibi diğer önemli güvenlik ve performans ölçütlerinin temelini oluşturur.

Lost Time Injury, bir şirketin geçmiş emniyet performansına ilişkin iç görü sağladıkları, ancak gelecekteki emniyet performansının mutlaka bir göstergesi olmadığı anlamına gelen, gecikmeli emniyet göstergeleridir. Bununla birlikte, LTI’leri takip etmek, benzer olayların gelecekte tekrar oluşmasını önlemeye yardımcı olabilir.

LTI Oranı Hesaplama

Lost Time Injury oranı (LTIR), belirli bir dönemdeki toplam Lost Time Injury sayısının o dönemde çalışılan toplam saat sayısına bölündüğü ve ardından 200.000 ile çarpıldığı basit bir formül kullanılarak hesaplanır.

LTIR = (Toplam LTI / Toplam saat sayısı) × 200.000

200.000 keyfi bir rakam değil. 50 haftalık bir takvim yılı için haftada 40 saat çalışan 100 çalışanı temsil eder.

« Back to Glossary Index