HFO

« Back to Glossary Index

HFO, yani “Heavy Fuel Oil” (Ağır Yakıt Yağı), gemilerde yaygın olarak kullanılan bir tür akaryakıttır. HFO, ham petrolün rafinasyonundan elde edilen, viskozitesi ve yoğunluğu yüksek bir yakıt türüdür. Çoğunlukla endüstriyel uygulamalarda, özellikle büyük gemi makinelerinde kullanılır. Yüksek seviyede kükürt, metal ve diğer kirletici maddeler içerir.

Avantajları

Maliyet

Daha düşük maliyetlidir. Diğer yakıtlara kıyasla ekonomik olması, büyük hacimli deniz taşımacılığında tercih edilmesinin ana nedenidir.

Enerji Yoğunluğu

Yüksek enerji yoğunluğuna sahip olup, uzun seferler için uygun bir enerji kaynağıdır.

Dezavantajları

Çevresel Etki

Yüksek kükürt ve diğer kirletici maddeler içermesi nedeniyle çevreye zararlı emisyonlar yayar. Özellikle SOx (kükürt oksitleri) ve NOx (azot oksitleri) emisyonlarına yol açar.

Regülasyonlar

Çevresel kaygılar nedeniyle, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) gibi kuruluşlar HFO kullanımına çeşitli sınırlamalar getirmiştir. 2020 yılında yürürlüğe giren IMO 2020 regülasyonu, deniz yakıtlarındaki kükürt oranını %0.5’e düşürmüştür.

« Sözlük Dizinine Dön
Güven

Güven

Aframax, Suezmax ham petrol ve kimyasal tankerlerde 2. Zabit olarak görev yaptı. Personel müdür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra DPA Yardımcısı / HSEQ Officer olarak görev yaptı.

Related Posts

Next Post

Önerilen