Deniz Haydutluğu

« Back to Glossary Index

Deniz Haydutluğu’nun tanımı

  1. Aşağıda sayılan fiillerden herhangi biri deniz haydutluluğunu teşkil eder;
    1.  Bir özel geminin veya bir özel uçağın mürettebatı veya yolcuları tarafından:
    2.  Açık denizde, bir gemiye veya uçağa veya bunlardaki kişi veya mallara karşı;
    3.  Hiç bir devletin yetkisine tabi olmayan bir yerde, bir gemiye veya uçağa kişilere veya mallara karşı, kişisel amaçlarla işlenen her türlü yasa dışı şiddet veya alıkoyma veya yağma fiili;
  2. Gemiye veya uçağa deniz haydudu gemi veya uçak niteliğini veren olaylara ait bilgisi olmak kaydıyla bir geminin veya bir uçagın kullanılmasına isteyerek katılma fiili;
  3. A) ve A) fıkralarında tanımlanan fiillerin işlenmesini teşvik eden veya bunları kolaylaştırmak üzere işlenen her fiil.

[AdSense-A]

Mürettebatı isyan eden bir savaş gemisi, bir devlet gemisi veya bir devlet uçağı yoluyla deniz haydutluğu

Mürettebatının isyan ederek denetimini ele geçirdiği bir savaş gemisi, bir devlet gemisi veya bir devlet uçağı tarafından işlenen yukarıdaki maddede tanımlanmış deniz haydutluğu fiilleri, özel bir gemi veya uçak tarafından işlenen fiillerle bir tutulur.

Deniz haydutu bir gemi veya bir uçağın tanımı

Fiilen kontrol altında bulundukları kimseler tarafından deniz haydutluğu tanımında öngörülen fiillerden birini işlemeye tahsis edilmiş gemiler veya uçaklar, deniz haydudu gemi veya uçak sayılırlar. Bu gibi fiilleri işlemeye hizmet etmiş gemiler veya uçaklar da bu fiilleri işlemekle suçlu kişilerin kontrolü altında kaldıkları sürece deniz haydudu gemi veya uçak sayılırlar.

[AdSense-C]

Deniz haydutu bir gemi veya bir uçağın tabiiyetini muhafaza etmesi veya kaybetmesi

Bir gemi veya uçak, deniz haydudu uçak veya gemi niteliğini almasına rağmen, tabiiyetini muhafaza edebilir. Tabiiyetin muhafazası veya kaybı bu tabiiyeti vermiş olan devletin iç hukukuna tabiidir.

« Sözlük Dizinine Dön
Güven

Güven

Aframax, Suezmax ham petrol ve kimyasal tankerlerde 2. Zabit olarak görev yaptı. Personel müdür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra DPA Yardımcısı / HSEQ Officer olarak görev yaptı.

Related Posts

Next Post

Önerilen